Sme tu pre Vás od roku 1991

Cieľom spoločnosti je spokojný zákazník

Na dosiahnutie tohto cieľa sa neustále usilujeme o prepojenie inovácií s kvalitnými výrobkami a ich výrobnými procesmi v čo najkratšom čase.

KOVACO je výrobná spoločnosť, ktorej produkty zhmotňujú roky skúseností, moderné technológie, všestrannosť, efektívnosť, environmentálne vlastnosti a vysokú kvalitu.

Certifikácia ISO 9001

Založenie spoločnosti IDČ-KOVAČIČ

Spoločnosť KOVACO bola založená v roku 1991 pod názvom IDČ-KOVAČIČ. Názov spoločnosti korešpondoval s menom zakladateľa Ing. Jurajom Kovačičom (1940 – 2017). Bol to ambiciózny a skúsený strojný inžinier, tvorivý podnikateľ, líder a inovátor, ktorý neustále hľadal riešenia pre uľahčenie práce pri zváraní. Vyvinul originálne zariadenia, ktorých použitie výrazne zvyšuje produktivitu, presnosť, ergonómiu a bezpečnosť pri práci.

1991

Prvé zváracie polohovadlá

Prvé polohovadlá na zváranie boli vyvinuté v roku 1991. Okamžite sa presadili na trhu a boli obľúbené v menších, ako aj vo veľkých výrobných spoločnostiach. Dodávali sa do strojárskych podnikov v celom Československu. Polohovadlá vynikali pri práci s veľkými zvarencami, predovšetkým zaisťovali bezpečnosť a efektivitu práce.

1991 – 1994

Inovátor v oblasti prídavných zariadení

Expanzia spoločnosti zavedením programu prídavných zariadení pre šmykom riadené nakladače a iné stavebné a poľnohospodárske stroje. Spoločnosťou bol predstavený vôbec prvý podkop svojho druhu v strednej Európe. Ideológia mať dva silné výrobné programy sa naplnila a spoločnosť sa stala lídrom a inovátorom na stredoeurópskom trhu.

1994

Zmena obchodného mena

Zmena obchodného mena spoločnosti z IDČ-KOVAČIČ na KOVACO naznačila transformáciu výroby, expanziu spoločnosti a jej smerovanie na Európske a svetové trhy.

1999

Neustály vývoj vo výrobných programoch

Spoločnosť vyvinula nový druh zváracieho polohovadla s programovateľným riadením osí. Na základe dopytu zákazníkov KOVACO prišlo s novými a inovatívnymi riešeniami vo svojich výrobných programoch.

2006

Nástup novej generácie

Syn Ing. Juraja Kovačiča – Ing. Igor Kovačič vstupuje do spoločnosti, ako nový spoločník, čím sa spoločnosť stala rodinnou firmou. Mladá generácia zastúpená v podobe Ing. Igora Kovačiča pomohla spoločnosti KOVACO pokračovať v budovaní úspešného a prosperujúceho podniku.

2007

V portfóliu KOVACO viac ako 40 prídavných zariadení

Vývojom programu prídavných zariadení sa KOVACO stalo lídrom v produkcii a distribúcii prídavných zariadení v strednej Európe. KOVACO ponúka viac ako 40 rôznych typov prídavných zariadení na viac ako 600 rôznych stavebných a poľnohospodárskych strojov.

2007 – 2014

Vývojová činnosť šmykom riadeného elektrického nakladača

Vlastným vývojom spoločnosť KOVACO vytvorila produkt – šmykom riadený elektrický nakladač a následne ďalšie produkty založené na elektrickom pohone, kde zdrojom energie je akumulátor. Hlavnou myšlienkou vývoja, boli moderné trendy v rámci ochrany životného prostredia, tzn. zníženie emisií a použitie týchto zariadení v prostredí, kde sa vyžaduje znížená hlučnosť.

2016 – 2020

Spoločnosť oslavuje 30 rokov pôsobenia

Spoločnosť KOVACO oslavuje 30. výročie založenia a stáva sa úspešnou stálicou na trhu so zváracími polohovadlami a s prídavnými zariadeniami. V súčasnosti jej zváracie polohovadlá a prídavné zariadenia vyváža do celého sveta.

2021